Landbruk


Hva kan vi gjøre for deg som landbrukskunde?

Driver du med småbruk, landbruk eller husdyrproduksjon i Hedmark eller Oppland? Om lag 65 % av alle jordbruksbedriftene i Norge driver i dag med husdyrproduksjon som for eksempel melkeku, storfe, sau, melkegeit, gris, høner og kylling. Det stilles mange krav til produksjonslokalene ift, bygningskonstruksjonen, elektrisk anlegg, brannalarmer osv. Tjenestene vi leverer sikrer at din driftsbygning holdes i god stand og gjør det lettere ift. rengjøring og hygiene.

Dette er hva vi kan tilby deg:

  • Rehabilitere gulv, forbrett osv i alle typer fjøs
  • Slipe gulv
  • Epoxy-belegge gulv i alle typer fjøs, melkerom osv
  • Tette kummer med injeksjon
  • Rehabilitere slitne dragere osv
  • Understøpe
  • Salg av produkter for egen utførelse

 

Mapefloor CPU i grisebinge

 Utviklet av Effekt Media