Injisering i betong


sprekk i betonggulv

Injisering med kjemisk og mørtel

  • Tetting av sprekker/lekkasjer i mur og betong.
  • Lime bom (luftrom/tom-rom) i fliser og på-støp.

Understøping av konstruksjoner/maskiner

Stabilisering av betongkonstruksjoner, tetting av luftlommer i dårlig komprimerte masser, understøping av fundamenter. Spesial-mørtel benyttes til maskin-fundamenter og ulike konstruksjoner.Utviklet av Effekt Media