Videoer


Hey’di Boltemørtel Grov

Hey’di Boltemørtel Grov er en ekspanderende og utfyllende sementbasert tørrmørtel. Den ekspanderer i plastisk fase med 1-3 % slik at maksimal styrke og utfylling oppnås uten at dette medfører noen sprengvirkning.

Hey’di Byggsparkel

Hey’di Byggsparkel er en sementbasert, spenningsfri, hurtigherdende sparkel som brukes for bygging av fall, sårreparasjon og generell finsparkling av vegger, gulv og tak. Legges ut i lagtykkelser fra 0-50 mm.

Hey’di Byggsparkel benyttes på underlag av betong, puss, fliser, sponplater m.m. før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Ved bruk på fuktutsatte steder skal sparkelen beskyttes med smøremembran og i tillegg fliser eller gulvbelegg.

Hey’di lydgulvUtviklet av Effekt Media